Vršac, Miletičevo, Dužine, Kupinik, Veliki Gaj, Soka, Margita, Plandište, Ban. Karlovac, Nikolinci, Uljma, Vlajkovac, Pavliš, Mali Žam, Markovac, Gudurica, Vojvodinci, Kuštilj, Jablanka, Sošica.

Topografska Karta Vršac 1: 25 000

Topografske Karte Vojvodine 1:25000 Vršac

Vršac   381-1-3

Miletičevo, Dužine.

Topografske Karte Vojvodine 1:25000 Vršac

Vršac   381-1-4

Kupinik, Veliki Gaj, Soka.

Topografske Karte Vojvodine 1:25000 Vršac

Vršac   381-3-2

Margita, Plandište.

Topografske Karte Vojvodine 1:25000 Vršac

Vršac   381-3-3

Ban. Karlovac, Nikolinci.

Topografske Karte Vojvodine 1:25000 Vršac

Vršac   381-3-4

Uljma, Vlajkovac, Pavliš.

Topografske Karte Vojvodine 1:25000 Vršac

Vršac   381-4-1

Vršac Sever, Mali Žam .

Topografske Karte Vojvodine 1:25000 Vršac

Vršac   381-4-2

Markovac, Gudurica .

Topografske Karte Vojvodine 1:25000 Vršac

Vršac   381-4-3

Vojvodinci, Vršac Jug .

Topografske Karte Vojvodine 1:25000 Vršac

Vršac   381-4-4

Kuštilj, Jablanka, Sošica .