Priština, Skrovna, Podujevo, Dubnica, Breznica, Besinje, Šakovica, Glavnik, Mala Kosanica, Ivan Kula, Batlavsko Jezero, Tulare, Kosovo Polje, Obilić, Lipljan, Magura, Lipljan, Gračanica, Mramor, Kačikol, Marevce, Kriljevo, Janjevo, Paralovo, Novo Brdo.

Topografska Karta 1:25000 Priština

Topografske Karte kosove 1:25000 pristina

Priština   631-1-1

Skrovna.

Topografske Karte kosove 1:25000 pristina

Priština   631-1-2

Podujevo.

Topografske Karte kosove 1:25000 pristina

Priština   631-1-3

Dubnica, Breznica.

Topografske Karte kosove 1:25000 pristina

Priština   631-1-4

Besinje, Šakovica, Glavnik.

Topografske Karte kosove 1:25000 pristina

Priština   631-2-1

Mala Kosanica.

Topografske Karte kosove 1:25000 pristina

Prišhtina   631-2-2

Ivan Kula.

Topografske Karte kosove 1:25000 pristina

Priština   631-2-3

Batlavsko Jezero.

Topografske Karte kosove 1:25000 pristina

Priština   631-2-4

Tulare.

Topografske Karte kosove 1:25000 pristina

Priština   631-3-1

Kosovo Polje, Obilić.

Topografske Karte kosove 1:25000 pristina

Priština   631-3-2

Priština.

Topografske Karte kosove 1:25000 pristina

Priština   631-3-3

Lipljan, Magura.

Topografske Karte kosove 1:25000 pristina

Priština   631-3-4

Lipljan, Gračanica.

Topografske Karte kosove 1:25000 pristina

Priština   631-4-1

Mramor, Kačikol.

Topografske Karte kosove 1:25000 pristina

Priština   631-4-2

Marevce, Kriljevo.

Topografske Karte kosove 1:25000 pristina

Priština   631-4-3

Janjevo, Paralovo.

Topografske Karte kosove 1:25000 pristina

Priština   631-4-4

Novo Brdo.