Pljevlja, Šuplja Stijena, Boljanići, Ljubišnja, Ljubišnja Istok, Gotovuša, Kaluđerovići, Otilovići, Durimtor, Žabljak, Sinjavina, Đurđevica Tara, Katabun, Brajkovača, Gostilovina.

Topografska Karta Pljevlja 1:25000

Topografske Karte Srbije 1:25000 Pljevlja

Pljevlja   577-1-1

Šuplja Stijena.

Topografske Karte Srbije 1:25000 Pljevlja

Pljevlja   577-1-2

Boljanići.

Topografske Karte Srbije 1:25000 Pljevlja

Pljevlja   577-1-3

Ljubišnja.

Topografske Karte Srbije 1:25000 Pljevlja

Pljevlja   577-1-4

Ljubišnja Istok.

Topografske Karte Srbije 1:25000 Pljevlja

Pljevlja   577-2-1

Gotovuša.

Topografske Karte Srbije 1:25000 Pljevlja

Pljevlja   577-2-2

Kaluđerovići.

Topografske Karte Srbije 1:25000 Pljevlja

Pljevlja   577-2-3

Pljevlja.

Topografske Karte Srbije 1:25000 Pljevlja

Pljevlja   577-2-4

Otilovići.

Topografske Karte Srbije 1:25000 Pljevlja

Pljevlja   577-3-1

Durimtor Sever.

Topografske Karte Srbije 1:25000 Pljevlja

Pljevlja   577-3-2

Žabljak.

Topografske Karte Srbije 1:25000 Pljevlja

Pljevlja   577-3-3

Durimtor Jug.

Topografske Karte Srbije 1:25000 Pljevlja

Pljevlja   577-3-4

Sinjavina.

Topografske Karte Srbije 1:25000 Pljevlja

Pljevlja   577-4-1

Đurđevica Tara.

Topografske Karte Srbije 1:25000 Pljevlja

Pljevlja   577-4-2

Katabun.

Topografske Karte Srbije 1:25000 Pljevlja

Pljevlja   577-4-3

Brajkovača.

Topografske Karte Srbije 1:25000 Pljevlja

Pljevlja   577-4-4

Gostilovina.