Topografske karte 1 : 50000 bivše Jugoslavije

Sapna, Kozluk, Zvornik, Glodi

zvornik