Topografske karte 1 : 50000 bivše Jugoslavije

Šajkaš, Đurđevo, Žabalj, Čurug

zrenjanin