Topografske karte 1 : 50000 bivše Jugoslavije

Karpiniš, Ječa Mare, Sandra Bulgaruš, Lovrin

Žombol;