Topografske karte 1 : 50000 bivše Jugoslavije

Trnavac, Halovo, Šišenci, Zaječar, Golemanovo, Rakovica

Zaječar