Topografske karte 1 : 50000 bivše Jugoslavije

Laznica, Žagubica, Zlot

Žagubica