Topografske karte 1 : 50000 bivše Jugoslavije

Siege, Ribar, Suvi Do, Sladaja, Popovnjak, Resavica

Žagubica