Topografske karte 1 : 50000 bivše Jugoslavije

Vršac, Vojvodinci, Mali Žam

Vrsšac