Topografske karte 1 : 50000 bivše Jugoslavije

Veliko Gradište, Rakaždija, Hidija, Sokolari, Potok, Saska Romana.

Veliko Gradište