Topografske karte 1 : 50000 bivše Jugoslavije

Palić, Horgoš, Morahalom

subotica