Topografske karte 1 : 50000 bivše Jugoslavije

Subotica, Kelebia, Tompa

subotica