Topografske karte 1 : 50000 bivše Jugoslavije

Ruski Kirstur, Bački Gračac, Kruščič, Crvenka, Sivac.

sombor