Topografske karte 1 : 50000 bivše Jugoslavije

Bele Vode, Veliki Ninaje, Vranovina, Dubovo

sijenica