Topografske karte 1 : 50000 bivše Jugoslavije

Sremska Mitrovica, Glušci, Štitar, Slepčevič, Šabac

Šabac