Topografske karte 1 : 50000 bivše Jugoslavije

Prevala, Gorna Luka, Belimel, Ciprovci

Pirot