Topografske karte 1 : 50000 bivše Jugoslavije

Rugova, Đeravica, Gusan, Junik

gjeravica