Topografske karte 1 : 50000 bivše Jugoslavije

Novi Sad, Sremski Karlovci, Irig, Maradik, Vrdnik, Ruma

novi sad