Topografske karte 1 : 50000 bivše Jugoslavije

Novi Sad, Temerin, Sirig

novi sad