Topografske karte 1 : 50000 bivše Jugoslavije

Novi Pazar, D. Rudnica

novi pazar