Topografske karte 1 : 50000 bivše Jugoslavije

Kraljevo, Cerje, Rudnjak, Brezna

kraljevo