Topografske karte 1 : 50000 bivše Jugoslavije

Bašaid, Torda, Melenići, B. Topala, N. Miloševo

kikinda