Topografske karte 1 : 50000 bivše Jugoslavije

Kikinda, Bočar, Idoš, Mokrin

kikinda