Topografske karte 1 : 50000 bivše Jugoslavije

Šterpce, Brezovica, Globočica

Ferizaj