Topografske karte 1 : 50000 bivše Jugoslavije

Jezero Liveroviči, Danilovgrad

Danilovgrad