Topografske karte 1 : 50000 bivše Jugoslavije

Studena, Rakita, Poganovo, Cegrilovci

Breznik