Topografske karte 1 : 50000 bivše Jugoslavije

Bela Palanka, Crnoklište, Raljin, Babušnica, Ostatovica

Bela Planka