Topografske karte 1 : 50000 bivše Jugoslavije

Krenta, Kalna, Guševac, Osmakovo

Bela Planka