Topografske karte 1 : 50000 bivše Jugoslavije

Bačalmaš, Melhut, Madaraš, Kunbaja, Tatahaza

baqalmash