Topografske karte 1 : 50000 bivše Jugoslavije

Bačalmaš, Gara, Kačmar, Rem

baqalmash