Topografske karte 1 : 50000 bivše Jugoslavije

Čantavir, Tornjoš, Utrine, Totovo Selo.

bačka topala