Topografske karte 1 : 50000 bivše Jugoslavije

Bačka Palanka, Obrovac, Mladenovo, Tovariševo, Ratkovo.

bačka palanka